VERKSAMHETSPLAN

2021/2022

HT21

Augusti

  • Fadder-kick off
  • Inspark
  • Karriärföreläsning med SSR


September

Oktober

November

December

Januari

  • Inspark


Februari


Mars

  • Årsmöte

April

  • Akademikerförbundet SSR-LinkedIn workshop

Maj

  • Faddermöte
  • Alumn-nätverk

Juni

  • Examen

VT21

VT22

Kontakt 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via politeia@gota.gu.se

Besöks- och postadress:

Politeia
C/o Göta Studentkår

Box 720
Sprängkullsgatan 19

405 30 Göteborg

Följ oss